Suppliers of High Quality Japanese Koi and Products

Tel: 01777 839 176

Momotaro - Kohaku

Kohaku
Kohaku

Koi description

Breeder :Momotaro
Sex :Female
Age :30 Months
Size :62 cm
ID :900088
Price :

£ 7500.00